נהניתם מהאתר? האתר הועיל לכם ותרצו לתרום?

לכל התכנים באתר בנושא נגיף הקורונה

הנך כאן: דף הבית / המלצה - לא להעביר / הנדון: עבודת מטה – היערכות לתוכנית ההתנתקות באיזור חבל עזה

הנדון: עבודת מטה – היערכות לתוכנית ההתנתקות באיזור חבל עזה (המלצה - לא להעביר)

ההסבר:

קיבלתי את המסמך הזה לבדיקה. השולחת כתבה לי שהמסמך מסתובב בקיבוצי השומר הצעיר. העברתי אותו לעיונם של שני מג"די חי"ר פעילים (במילואים). הם אמרו לי שהכותב ניסה לכתוב אותו כאילו הוא חובר בצה"ל אך הסגנון שלו וכמה פרטים שבו רומזים שהוא אינו אותנטי.

המקור:

לוט – מפות חבל עזה : פריסת ישובים ישראליים, מפת קוד אוגדת עזה, צירי תנועה ומתקנים.

פרק א' מתווה כללי של תוכנית ההתנתקות

1. הנחת עבודה של תוכנית ההתנתקות כפי שנמסרה על ידי רוה"מ, מר אריאל שרון, כוללת מהלך בן פעימה אחת להעברת המתנחלים מ- 18 יישובי הרצועה לתחומי מדינת ישראל.

2. לוח זמנים: פינוי מוחלט של כל מרחב חבל עזה - לא יאוחר מיום שלישי 7 בספטמבר 2004, כשבוע לפני תחילת ראש השנה תשס"ה.

3. מצ"ב נספח א' מסמך הערכת סיכונים והיערכות חירום למצב בו יתחוללו מהומות ומעשיי איבה ביוזמתם של גורמים קיצוניים מקרב המתנחלים ואוהדיהם בתחומי ישראל ובשטחים.

4. העברת כ-7500 התושבים על מטלטליהם ורכושם תיעשה מוקדם ככל האפשר עבור אותם מתנחלים שייאותו להתפנות מרצונם לבתים ולנחלות, שהוקצו עבורם ביישובי אזור הנגב וחבל לכיש. בפרק ב' להלן ,תוכנית "אשל-צחיח", תתואר הפעילות הנדרשת לפינוי שלא מרצון של גורמים קיצוניים מקרב המתנחלים.

פרק ב' תוכנית "אשל צחיח"

5. תסריט א' – רוב המתנחלים, 70%, לפי הערכות מבוססות סקרים, ייאותו להתפנות. עבור קבוצת מתנחלים זו, תחילת ההעברה תתבצע לא יאוחר מחודש יולי 2004 או קודם לכן, בכפוף להוראת הדרג המדיני.

6. תסריט ב' - 30% מהמתנחלים יתפנו מרצון –הפינוי יחל לא יאוחר מתחילת חודש אוגוסט 2004, מיד לאחר גמר פינוי מרצון של תושבים. משך הזמן הארוך יחסית בין המתפנים מרצון, לפינוי בכוח מיועד למטרות הבאות:

i. להשאיר מינימום של תושבים בשטח כדי לסכל אפשרות של הצטרפות לפעולות ההתנגדות.

ii. לתת למתנגדים זמן לצורך הערכה מחדש של עמדתם.

iii. על מנת לסכל השתלטות מחדש על בתים ומבני ציבור, בידי המתנגדים לפינוי מבפנים ומבחוץ, כל בית שיפונה ייהרס מיידית באמצעות דחפורים או בפיצוץ מבוקר.

iv. כבישים, מבני תעשייה וחממות ייהרסו בשלב ההתנתקות הסופי, כאשר בשלב זה ינותקו תשתיות החשמל, המים והתקשורת.

7.מתחילת שלב הפינוי בכוח, ינותקו ,תשתיות החשמל, המים והתקשורת מהבתים ומאזורי המגורים, מבני ציבור ובתי כנסת.

8. במידת הצורך, יפעיל חיל הקשר שיבושים וחסימות לרשתות הסלולריות בכל אזור חבל עזה והסביבה הקרובה.

9. יש למנוע בכל דרך הפעלת שידורי רדיו פירטיים של ספינת ערוץ 7 ודומיה, ויש לאתר מיידית משדרים בלתי חוקיים שיופעלו במרחב מדינת ישראל והשטחים.

10. הוראות מתאימות לשיבוש תקשורת המתנגדים ואוהדיהם יורדו למשרד התקשורת וליחידות האחראיות ללוחמה אלקטרונית באמ"ן – באחריות אג"מ/מטכ"ל - הפעלה בהוראת הרמטכ"ל לפי הנחיות הדרג המדיני.

11. תסריט ג' –, במצב הגרוע ביותר, פחות מ- 30% מהמתנחלים ייאותו לעזוב מרצון.

12. בכל מקרה, תחילת פינוי שלא מרצון בכל התסריטים - שין 00:00 יום א' 22 באוגוסט 2004.

כוחות ומשימות:

13. כוחות לתסריט א', דרכי פעולה לכלל התסריטים: אוגדת עזה סדיר, בתגבור של כ- 500 שוטרי משטרת ישראל, משמר הגבול, ושני צוותי ימ"מ. לכוחות יצוותו תאג"דים, כוחות רפואה והצלה, מכבי אש וייפרסו תאג"דים ובתי חולים שדה במרחב חבל עזה בתאום חר"פ/אוגדת עזה. צוותי חיילות בליווי פסיכולוגים וקציני בריאות הנפש יופעלו בצמוד לכוחות המפנים. הכשרת סגל הפיקוד הצבאי מדרגת מ"פ ומעלה (תוכנית תפנית) תושלם עד תחילת יולי 2004. תרגיל פינוי על יבש ייערך במתקן אדם – ביום אויב – חיילות בסיס הדרכה צריפין, בהיקף שלדי של כוחות הכוללים את כל סגל פיקוד אוגדת עזה, ת"פ מפקדת האוגדה וחר"פ. היקף הסופי של הכוחות ייקבע קרוב למועד פינוי, בכפוף להערכות מצב מעודכנות של פיקוד דרום, השב"כ ומשטרת ישראל. במקרה של התנגדות בכוח הפעלת גז מדמיע בהוראת מג"ד. במקרה ירי של מתנחלים – נסיגה והעברת השליטה לכוחות ימ"מ. הוראות כלליות למקרה של ירי מתנחלים. כל הכוחות בחדל – גם כשיש נפגעים – אין לירות כדי לא להסלים את המצב. ירי יתבצע לכוונות של צלפי ימ"מ למטרות רגל, גוף וראש, לפי הצורך, במגמה לשיתוק גמור של ירי התקפי של מתנחלים בכל מחיר. במקרים קיצוניים בהם יתפתחו חילופי אש כבדים המסכנים את כוחותינו בצורה קיצונית, יש לבצע נסיגה למחסות קרובים, לצורך הרגעת המצב, ולהמשך התייעצויות ולקבלת החלטות מהדרג המדיני. יש לקחת בחשבון התאבדויות של מתיישבים, הצתת מבנים על יושביהם, תוך התפרצות של המון מתפרע בהיקפים חסרי תקדים לעבר אזור הירי. לפי החלטות הדרג המדיני, במקרים קיצוניים של חילופי אש מתמשכים, ומתוך שיקולים לחסכון בחיי אדם, תינתן הוראה לפרוץ לבתים מוכי אש באמצעות דחפורים וירי מבוקר של נק"ל אוטומטי למטרות מוגדרות. באחריות משטרת ישראל להיערך, במקרים של התלהטות רוחות בעקבות נפגעים, לפעולה מסכלת באזורי הארץ השונים כדי לרסן ולסכל תהלוכות, הפגנות, התפרעויות והצתות של מתקנים, מבנים וכלי רכב ברחבי ישראל. במקרים קיצוניים תופעל הצנזורה הצבאית במתכונת חירום כדי לעצור שידורים של רשתות זרות מאזורי לחימה נגד המתיישבים והמתפרעים. על רשתות הטלביזיה והרדיו המקומיות יופעלו צווי איסור פרסום, והכרזה על שטחי חבל עזה כולו כשטח צבאי סגור. יש להפעיל בהיקף אזורי הפינוי של יישובי הרצועה, חגורה פעילה של כוחות משימה לסיכול פח"ע של הארגונים הפלשתיניים בעת הפינוי. החגורה הפעילה של הכוחות לא תשתתף בפינוי בפועל והיא תורכב בעיקרה מכוחות מילואים שיתושאלו לצורך זה בשיחות אישיות עם מפקדיהם. חיילים שיסרבו סירוב פסיבי יישלחו למשימות מחוץ לרצועה, ובאחריות המפק
דים לאתר קצינים ומפקדים העלולים להפריע למהלך הפנוי, בין אם באורח פסיבי ובין אם בהשתתפות פעילה.

משימות

14. סדר הפינוי: להלן סדר קיפול יישוביי הרצועה, מספר התושבים המשוער בכל ישוב, ולוח זמנים של יום אחד עד יומיים לקיפול כל אחד מקבוצות היישובים כלהלן:

1. נצרים-450, כפר דרום-250 - קיפול נצרים וכפר דרום, המופרדים מגוש קטיף ויישובי צפון הרצועה, ייעשה במהלך אחד נפרד משאר הישובים. לוח זמנים להפעלה: מוצ"ש 21 באוגוסט 2004 בשעה 00:00.

החלפת כוחות לריענון, פינוי נפגעים – הערכת מצב של אוגדת עזה אג"מ.מטכ"ל המל"מ.

2. תל קטיפא-100, קטיף-330, כפר ים-20 שירת הים-45- לוח זמנים להפעלה: יום ב' 23 באוגוסט 2004 בשעה 00:00. הפעלה תוך הפקת לקחיי הפינוי הקודם יום עד יומיים.

החלפת כוחות לריענון, פינוי נפגעים – הערכת מצב של אוגדת עזה אג"מ.מטכ"ל המל"מ – על פי הערכה של פסיכולוגים, צפויה בשלב זה התמוטטות כוח הרצון של סרבני הפינוי, ועם אלה גם מעשיי ייאוש נמהרים.

3. נצר חזני-400, גני טל-400, שליו-50 – תסריט למקרה פינוי מהיר – 25 לאוגוסט 2004, לכל המאוחר עד יום ו' בצהריים, 26 באוגוסט.

4. נוה דקלים- 2000 נפש, גדיד-650 , תחילת הפעלה מוצ"ש 00:00 28 לאוגוסט 2004 – ריכוז כוחות מכסימלי, ריענון כוחות מותשים בעתודות מאוגדת פצ"ן, תגבור כוחות יס"מ, מג"ב וימ"מ למקרי התפרעויות. 3 עד 4 ימים לפירוק והריסת המבנים והעתקת התושבים.

5. מורג -500, רפיח ים-180, פאת שדה-110 - , תחילת הפעלה אור ל- 1 בספטמבר 2004 00:00 תחילת שין. במקרה של התמוטטות התושבים, המשך תנועה להשתלטות על בני עצמון, בדולח, כפר עצמונה וגן אור. במקרה של המשך התנגדות הפסקת פינוי בצהריי יום ו' 3 בספטמבר, להיערכות מול הכוחות הפלשתיניים במרחב הרצועה. המשך פינוי יידחה לאור ליום ראשון, 5 בספטמבר לצורך קיפול היישובים האחרונים ברצועה:

6. בני עצמון-500, בדולח-220, השלמה ביום א' עד יום ב'.

7. כפר עצמונה-50, גן אור-350.

8. סך הכל: 6605 תושבים ללא אוהדים העלולים להצטרף אליהם.

9. השלמת פינוי מיום ב' 6 בספטמבר 2004 עד יום ג' 7 בספטמבר 2004. התייצבות צה"ל על ציר פילדלפי ותפיסת עמדות מקו החוף עד לגבול הקו הירוק, תוך ניתוק מגע מהכוחות הפלשתיניים ונסיגה לקווי היערכות מול גדר המערכת.

15. כוחות תסריט א' ו- ב' : אוגדת עזה מתוגברת ביחידות מילואים, משטרת ישראל 1000 שוטרי יס"מ ומשטרה כחולה, 5 גדודי מג"ב, ויחידת הימ"מ בחימוש מלא לסיכול פעילות בנשק קר וחם מצד קיצוני המתנחלים. לכוחות יצוותו בתי חולים שדה, תאג"דים, פסיכולוגים, רבנים, קב"נים וחיילות. הנחת העבודה בתסריט ב' 2000 מתנחלים על משפחותיהם נשארים בשטח מתוגברים על ידי עוד כ- 1000 אוהדים יגיעו למרות מחסומי המשטרה וההכרזה על אזור חבל עזה והמבואות אליו כשטח צבאי סגור. כאמור לעיל היערכות חירום של המשטרה והשב"כ ברחבי ישראל למניעת הפרות סדר חמורות בעת הפינוי.

16. תסריט ג' למעלה מ- 60% מהמתנחלים מסרבים להצעות פינוי מרצון – הפעלת כוחות היא כנזכר לעיל סעיף 13 – כוחות ומשימות דרכי פעולה לכלל התסריטים. במקרים של החרפת העימות יש לתגבר את אוגדת עזה באוגדה הסדירה של פצ"ן ו/או בגיוס חירום של מילואים באישור הדרג המדיני.

17. פעילות אויב: בכל התסריטים נלקחה בחשבון פעילות אויב: ירי מרגמות ו/או רקטות קסאם לעבר הכוחות המפנים והישובים בתחומי הרצועה ומעבר לה. מארבי אש ומטעני צד לעבר הכוחות והאזרחים, הסתערות של אלפי אזרחים פלשתיניים לא חמושים לעבר הבתים שיינטשו, החממות ואזורי התעשייה כדי להשתלט על רכוש ולתפוס שלל.

18. עבודת מטה לנושא ההיערכות המבצעית של אוגדת עזה וכוחות צה"ל אחרים הועברה ללשכת הרמטכ"ל לצורך הכנת תוכנית אג"מית מפורטת.

19. יש לקחת בחשבון, בהתחשב בהערכת מודיעין עדכנית סמוך לפינוי, ביצוע של פעולות צבאיות יזומות באמצעות הפעלת הכוח הסדיר, כדי לסכל פעילות חבלנית עוינת והתקפית מצד הפלשתינים וארגוני הטרור, וכן פעילות חיזבללה לחימום גבול הצפון בעת נסיגת ישראל מהרצועה.

20. על הדרג המדיני והצבאי לעשות מאמץ עילאי כדי להעביר לרשות הפלשתינית את השטח נקי ומפונה לאחר הריסתו המוחלטת על ידי דחפורים וכלים מכניים של צה"ל. כלקח מנסיגת צה"ל מלבנון, אין להשאיר אמל"ח ומיקוש בכל מרחב הרצועה.

21. בתי קברות יושארו במקום מתוך הבנה עם הרשות הפלשתינית שאין נוגעים במקומות קדושים. בתי הכנסת והמדרשות ייהרסו עם שאר המבנים ביישובי הרצועה. תשתיות חשמל, מים ותקשורת הקשורות לרשות הפלשתינית לא ייפגעו.

22. פעילות חיל הים. בהתבסס על הערכות מודיעיניות יש להיערך לתסריט לפיו החיזבללה ואירגוני הפלשתינים בלבנון, ינסו לנחות על חוף עזה מייד לאחר הפינוי, או אף במהלכו, כדי לערוך תהלוכות ניצחון ולתפוס עמדות על גדרות המערכת ברצועה.

23. יש לסכל תהלוכות הניצחון של החיזבללה והפלשתינים כדי למנוע החרפת העימותים בתוך ישראל ובסמוך לגבולותיה עם ירדן, סוריה, מצרים ולבנון.

24. באשר לעתיד הקרוב - המל"ל יערוך התייעצויות עם הדרג המדיני באשר לאפשרות של הכנסת כוחות אירופיים וכוחות או"מ, כחיץ בין ארגוני הטרור והרש"פ לבין ישראל.

25. המל"ל ממליץ שישראל תעשה כל שביכולתה להקטין את החיכוך עם הכוחות הזרים והכוחות הפלשתיניים באם יערכו בשטח.

26. חיל הים יסכל בכל האמצעים כל כוונה של החיזבללה ואוהדיו לנחות על החוף.

27. פעילויות חיל האוויר מסוקי קרב ומטוסים. על פי

מדיניות פרסום תגובות באתר

  • מטרות התגובות באתר: להוסיף מידע להסבר, להסכים או לחלוק על המידע שבהסבר או בהמלצה.
  • אם ברצונכם להתלונן על האובייקטיביות של האתר, קראו קודם את הדף אתר זה אינו אובייקטיבי
  • התגובות מתפרסמות רק לאחר אישור
  • אין הבטחה שהתגובות יאושרו
  • ישנה אפשרות שתגובות יעברו עריכה לפני הפרסום
  • התגובות צריכות להיות קשורות למכתב או להסבר
  • לא יתפרסמו תגובות שאינן מכבדות את כותבי התגובות ואת הקוראים.

שימו לב! אם תרצו לשלוח לי שמועה כדי שאבדוק אותה, התגובות הן לא המקום.

הקליקו כאן לדף צרו קשר

מה יש לך לתרום?

כתובת הדואל שלך לא תוצג. שדות חובה מסומנים ב *

*

Scroll To Top